2821055330 6980700727 Χαρ. Πωλογιώργη 22 - Χανιά aggeliki.maraki8@gmail.com, info@chania-lawyer.gr
hero image
 
 
Αγγελική Β. Μαράκη
Δικηγορικό Γραφείο | Χανία Κρήτη
 

Διαχειριζόμαστε κάθε νομική υπόθεση από μόνη της, δίνοντας μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που απαιτούν εξειδικευμένη νομική διαχείριση, ενώ παραμένουμε αρκετά ευέλικτοι για να χειριστούμε οποιαδήποτε δυσκολία.

Ενημερωνόμαστε για τη συνεχή πρόοδο των νομικών μας γνώσεων, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούμε τυχόν αλλαγές σε κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και άλλους τομείς που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή. Βασιστείτε πάνω μας για οποιαδήποτε νομική υπόθεση.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις αστικού, εμπράγματου, εμπορικού, ποινικού, τραπεζικού, κληρονομικού δικαίου, δικαίου αλλοδαπών και σωματείων. Ενδεικτικά το γραφείο έχει χειριστεί υποθέσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα και παραβίασης δικαίου καταναλωτή, ρύθμισης οφειλών προς τράπεζες και δημόσιο, συνταξιοδότησης, αδειών διαμονής, ιθαγένειας, είσπραξης απαιτήσεων και κτηματολογίου.

 
 
 
 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το γραφείο μας ασχολείται ενεργά με τον τομέα της αγοραπωλησίας ακινήτων και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά στην άρτια και χωρίς ελαττώματα ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ακινήτου που θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε. Αναλαμβάνουμε:

- Σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού - Προσυμφώνου το οποίο επέχει θέση απόδειξης και στο οποίο καθορίζονται κάποια από τα βασικότερα στοιχεία που αφορούν την επερχόμενη αγοραπωλησία (όπως το ύψος του τιμήματος αγοραπωλησίας του ακινήτου, ο τρόπος εξόφλησής του, η προθεσμία υπογραφής του οριστικού συμβολαίου και οι ρήτρες που αφορούν στον αγοραστή και στον πωλητή, σε περίπτωση υπαναχώρησης ενός εκ των δύο).

- Έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολογικό Γραφείο για τον εντοπισμό τυχόν βαρών (υποθηκών κ.λπ.) του ακινήτου ή νομικών ελαττωμάτων αυτού

- Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών πωλητή / αγοραστή σε συνεργασία με τον Συμβολαιογράφο, τον Μηχανικό και τον Λογιστή σας.

- Μεταγραφή του οριστικού συμβολαίου που συντάσσεται στο γραφείο του Συμβολαιογράφου και υπογράφεται παρουσία του πληρεξουσίου Δικηγόρου στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο (εφόσον υπάρχει) της περιοχής του ακινήτου.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

- σύσταση εταιριών (Ομόρρυθμης - Ετερόρρυθμης εταιρείας, Ανώνυμης εταιρείας, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας - Ι.Κ.Ε.)

- τροποποίηση καταστατικού και εναρμόνιση καταστατικού με νομοθεσία

- παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα εμπορικού δικαίου

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν στο Ποινικό Δίκαιο και διασφαλίζει την αποτελεσματική εκπροσώπηση τόσο των κατηγορουμένων ποινικών αδικημάτων όλου του φάσματος του ποινικού δικαίου, είτε σε επίπεδο πλημμελήματος είτε σε επίπεδο κακουργήματος, όσο και των πολιτικώς εναγόντων, ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων αλλά και ενώπιον των Ανακριτικών και Προανακριτικών Αρχών στη διάρκεια της προδικασίας.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Απευθυνθείτε σε εμάς για την παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών για την λειτουργία του σωματείου σας και ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ό,τι αφορά:

- ίδρυση σωματείου ( Συνδικαλιστικά Σωματεία, Αθλητικά Σωματεία, Σύλλογοι)

- εγγραφή σε ομοσπονδία (συνδικαλιστική ή αθλητική, όπου απαιτείται) και στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τα αθλητικά σωματεία

- την τροποποίηση του καταστατικού ήδη υπάρχοντος σωματείου

- διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου δια ζώσης ή με ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου

- έκδοση πιστοποιητικών και σύνταξη λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ή την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων του σωματείου σας.

- συνεργασία με λογιστή για λογιστικά και φορολογικά ζητήματα του σωματείου

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

- Σύνταξη ένορκης βεβαίωσης μαρτύρων για την θεμελίωση χρησικτησίας

- Διεκπεραίωση των δηλώσεων κτηματογράφησης της ακίνητης περιουσίας σας

- Αγωγές κτηματολογίου

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

- Δημοσίευση διαθηκών και έκδοση πιστοποιητικών

- Νομικές συμβουλές για κληρονομικά ζητήματα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

- Το γραφείο μας αναλαμβάνει να μεσολαβήσει ανάμεσα σε εσάς και την τράπεζα ή τη εταιρεία (fund) που διαχειρίζεται το δάνειο σας προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών σας

- Απευθυνθείτε σε εμάς για την υπαγωγή σας στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών προς τράπεζες και Δημόσιο.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Σας συμβουλεύουμε και αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στην εφαρμογή του νόμου 4251/14

- μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή (Golden Visa)

- έκδοση και ανανέωση άδειας διαμονής (επί μακρόν, για εξαιρετικούς λόγους, ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη κ.ο.κ.)

- έκδοση άδειας εργασίας (μετάκληση εποχιακών εργατών γής, έκτακτη διαδικασία προσωρινής απασχόλησης εποχιακών εργατών γης)

- χορήγηση ιθαγένειας (ελληνικής ταυτότητας, ελληνικού διαβατηρίου)

- έκδοση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ σε συνεργασία με λογιστή

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

- σύνταξη μισθωτηρίου αστικής / επαγγελματικής στέγης

- συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις μισθωτικών διαφορών 

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

- σύνταξη συμφωνητικού λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας ανήλικων τέκνων  

- συνεργασία με Συμβολαιογράφο 

- διεκπεραίωση διαδικασίας καταχώρησης διαζυγίου στο αρμόδιο ληξιαρχείο και ενορία

 

 
 
 
 
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του δικηγορικού μας
γραφείου ή για να κλείσετε ραντεβού, επικοινωνήστε μαζί μας.
Τηλ. 2821055330 - 6980700727
aggeliki.maraki8@gmail.com, info@chania-lawyer.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Ωράριο Δικηγορικών Γραφείων Παλαιόχωρας και Χανίων
(κατόπιν ραντεβού)

Δικηγορικό Γραφείο Χανίων
(Χαρ. Πωλογιώργη 22, περιοχή Αγ. Ιωάννη όπισθεν δεξαμενής)
Τέταρτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 09.00-14.00 και 17.00-20.00

Υποκατάστημα Παλαιόχωρας (οδός Κοντεκάκη)
Δευτέρα 09.00 - 14.00 και 18.00 - 20.00
Τρίτη 09.00- 14.00